Poniżej publikujemy Kalendarz zawodów strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2020. Jest to wstępna wersja tego kalendarza. W miesiącu styczniu nastąpi ponowna jego weryfikacja i dopisanie kolejnych, niezgłoszonych jeszcze imprez strzeleckich. Prosimy o pilne przesyłanie propozycji zawodów, które dotychczas nie znalazły się w opublikowanym kalendarzu.

Propozycje prosimy przesyłać zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule: "Wytyczne do Kalendarza Imprez Strzeleckich WZSS na rok 2020"

KALENDARZ IMPREZ STRZELECKICH WZSS NA ROK 2020

14 stycznia 2020 - Zaktualizowano kalendarz imprez:

  1. skorygowano błąd - zawody „Turniej Pistolet standard 2x30” WKS "GRUNWALD" w Poznaniu - właściwa data 25.04.2020,
  2. dodano zawody KŻR LOK "SNAJPER" w Poznaniu,
  3. dodano zawody kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych,
  4. dodano zawody SKS "INTERCONTINENTAL" w Pile.